Érdekelne a bolti eladó szakma is? Úgy ajánljuk figyelmedbe kombinált bolti eladó + boltvezető tanfolyamunkat!

Legyél saját magad főnöke! 

Ha eleged van abból, hogy mindig mások mondják meg, hogy mit csinálj, legyél saját magad főnöke!
Végezd el a boltvezető tanfolyamot és nyiss saját kereskedelmi vállalkozást!
Egy saját üzlet vezetése azonban nagy felelősség, így nem mindegy, hogy mennyire vagy felkészült, milyen alapos szaktudással rendelkezel. Iskolánk a legnagyobb hazai kereskedelmi láncok partnere az üzletvezetői tanfolyam lebonyolításában, így ha a boltvezetői tanfolyamot nálunk végzed, biztosan nem fogsz csalódni! Téged is várunk boltvezető képzésünkön!

A boltvezető képzés OKJ szerinti megnevezése és azonosítója:

35 341 01 - Boltvezető 

Milyen végzettséggel iratkozhatsz be a boltvezetői tanfolyamra?

Eladó előképzettséggel, vagy élelmiszer, vegyi áru eladó illetve műszakicikk-eladó résszakképesítéssel. De szintén megfelelő a korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag elismert eladó vagy kereskedő képesítés is. A jelentkezéshez ezen felül az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés is szükséges.

Milyen végzettséget kapsz boltvezető tanfolyam sikeres elvégzésekor?

Középfokú szakképesítés-ráépülést tanúsító OKJ-s bizonyítványt.

 

A BOLTVEZETŐ KÉPZÉS ADATAI

A tanfolyam indulási időpontja 2017. ősz
Időtartam 3 hónap
A tanfolyam ütemezése

Péntekenként 16:00-20:00-ig

Az üzletvezető képzések helyszíne Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest, Villányi út 5-7. 
Engedélyszám E-000299/2014/A019

A BOLTVEZETŐ TANFOLYAM DÍJAI

Tandíj egy összegben 59 000 Ft
Tandíj részletben Beiratkozáskor 29 500 Ft + 29 500 Ft a képzés indulását követő első hónap végéig
Vizsgadíj 30 000 Ft
Kedvezmények

10% engedményt adunk a képzés listaárából, ha Ön:

  • nagycsaládos
  • Gyes-en, Gyed-en lévő
  • munkanélküli
  • korábbi hallgatónk

 

Online jelentkezéshez ide kattints!


Vagy keress bennünket telefonon:
(06)-1-88-33-644
(06)-1-88-33-645
Mobil: (06)-30-565-10-39 

 

Milyen tantárgyakat fogsz tanulni? 

11508-12 - Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
11394-12 - Kisvállalkozások működtetése 

Milyen tantárgyakból kell a boltvezető tanfolyam végén OKJ-s vizsgát tenned? 

Az előző pontban leírt modulokból kell írásbeli és szóbeli vizsgát tenni.

Mi a feltétele az OKJ-s záróvizsgák megkezdésének? 

A modulzárók eredményes letétele.

Mit csinál a boltvezető a gyakorlatban? 

- Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését, az áruforgalmi, értékesítési és raktározási tevékenységet.
- A kereskedő, boltvezető folyamatosan gondoskodik az árukészlet mennyiségi és minőségi átvételéről, biztosításáról, a színvonalas választékról.
- Leltár- és anyagi felelősséggel tartozik a boltban található készletekért.
- A kereskedő-boltvezető felülvizsgálja az áruelhelyezés és munkamegosztás gyakorlatát, gondoskodik a szükséges változtatások végrehajtásáról.
- Elemzi a forgalom alakulását, a napi üzletmenetet.
- Megszervezi a bolti adminisztrációt.
- A kereskedő, boltvezető gondoskodik a bolt megfelelő külső és belső megjelenéséről, a kirakat rendbentartásáról, a vevők tájékoztatására szolgáló táblák elhelyezéséről.
- Biztosítja a munkaadói és munkavállalói érdekek érvényesülését.
- Biztosítja a tűz-, munka- és vagyonvédelmi előírások betartását.
- Kapcsolatot tart a vevőkkel és a szállítókkal. 

* * * 

A boltvezető tanfolyamhoz kapcsolódó cikkek 

A legkülönbözőbb termékektől roskadozó polcok látványát már mindenki hétköznapinak tekinti. Aki betér vásárolni magától  értetődőnek tartja, hogy minden olyan árucikket megtalál majd, amire igénye van. Minden vásárló tudja, hogy mivel piacgazdaságban élünk, a bevásárlásból az imént beszerzett árucikkektől roskadozó szatyrokkal hazatérve megfelelően ki fogja tudni majd elégíteni mind a saját, mind pedig a közeli hozzátartozói igényeit. De mégis, mi köze mindehhez az OKJ-s boltvezető tanfolyamnak? 

A boltvezetői tanfolyam tudásanyagával felvértezett munkatárs a megfelelő forgalom támpillérre

A megfelelő mennyiségű és minőségű áruk beszerzése és elosztása valóban egyszerűnek tűnhet, ahogy a versenyszférában uralkodó helyzetre emeljük tekintetünket: itt ugyanis azt látjuk, hogy az egymást túllicitáló nagykereskedők bármi olyat megvásárolhatnak, ami után a különböző üzletláncok és a legkülönfélébb kiskereskedelmi ágazatok gyakran áhítoznak, tevékenységüket pedig nagyban segítik és gyorsítják a modern kor e vívmányai. A számítógépes készletnyilvántartás segítségével azonnal fényt deríthetnek arra, mely portékákat kell pótolniuk a különböző létesítmények számára azért, hogy azok feladataikat a legkielégítőbben elláthassák. A boltvezetői-üzletvezetői tanfolyam oklevelével rendelkező kolléga munkáját ugyan nagymértékben segítik a termékek könnyebb beszerzését elősegítő körülmények, tevékenysége azonban messzemenően túlmutat ezen, ugyanis számára az áruk megrendelése csupán az első lépést jelenti.

A boltvezető tanfolyam sikeres elvégzését követően, az élő üzleti világban nagyon megfontoltan kell eljárnia minden egyes hozzá, vagyis a boltvezető pozíciójához tartozó feladat elvégzésekor: például a beszerzés folyamatában, amikor a korábban megrendelt termékeket átveszi a szállítóktól. Álljon itt egy épp az elmúlt években megtörtént intő példa, amikor is egy komoly felháborodást kiváltó botrány borzolta az emberek kedélyeit. Ugyanis valamiképpen kitudódott az, hogy a boltok széles minőségi kínálatait átcímkézett, gyakorta kifejezetten rossz minőségű, sőt egyenesen egészségtelen termékek, az emberi fogyasztásra már a szavatossági idő lejárta miatt alkalmatlan áruk hígították fel – talán mondanunk sem kell, hogy ez meglehetősen nagymértékben rombolta számos kereskedelmi egység hírnevét. Az üzletvezetői tanfolyam sem készítheti fel ugyan mindenre az embert, a rafinált hamisítók folyton megújuló agyafúrt fogásai ellen ugyanis nem létezik univerzális ellenszer – azonban precízen vezetett nyilvántartással és kötelességtudó munkavégzéssel kiemelkedően sokat lehet tenni a hasonló válságszituációk messziről való elkerülése, megelőzése érdekében. 

E szakma rendkívül körültekintő, felelősségteljes munkavégzést követel meg!

A boltvezető tanfolyamot végzett munkatársnak kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy a boltokba látogató  fogyasztók számára a polcok kínálata mindig kielégítő összképet mutasson. Például minden körülmények között ügyelnie kell arra, hogy a kínálat mindig megfelelő minőségű árukból álljon, vagyis olyanokból, amelyeknek még nem járt le a szavatossági idejük. Mivel köztudott, hogy hibázni az egyik legemberibb dolog, így a boltvezető tanfolyamot végzett kolléga felelőssége teljes tudatában nem bízhat meg fenntartások nélkül az árufeltöltők munkájában. Kiváltképpen igaz ez az állítás az élelmiszerekre, amelyek esetében még azzal is számolnia kell, hogy a hatósági szervek bármikor felelősségre vonhatják a bolt vezetését abban a tekintetben, hogy az megfelelő mértékben, kellő precizitással tartja-e be a vonatkozó jogszabályokat.

Gyakran még a legideálisabb körülmények között is elkerülhetetlen, hogy az üzletvezetői tanfolyamot végzett beosztottnak a felmerülő vásárlói panaszokat kelljen kezelnie. Ezek a gyakran csordulásig stresszel telt helyzetek kiemelkedő konfliktuskezelő képességéről való tanúbizonyság megtételét követelik meg tőle, ugyanis ezekben az esetekben is szeme előtt kell lebegnie a híres-nevezetes (a szakma dolgozói számára enyhén szólva is unásig ismert) mondást, hogy a vevőnek mindig igaza van...

Az idill, amely a boltvezető tanfolyam ismeretanyagának sikeres alkalmazásával és továbbfejlesztésével köszönt a beosztottra

Cserébe viszont, ha jól érti a szakmáját, és az üzletvezető tanfolyamon megszerzett ismereteit fáradságot nem ismerve eredménnyel alkalmazza a gyakorlati munkavégzés rögös terepén is, ez esetben akár naponta élvezheti jól végzett munkája gyümölcsét. Nevezetesen minden egyes olyan alkalommal, amikor a makulátlan, ápolt és vendégszerető légkörű boltba, vagy éppen a jó szervezettségből fakadóan gyermeki könnyedséggel áttekinthető raktárhelységbe beteszi a lábát. Ezekben az esetekben ugyanis nem csupán a munkájához kapcsolódó tárgyak sokaságának rendezett volta az a forrás, amelyből az ő öröme fakad. Hanem sokkalta inkább az, hogy minden ilyen esetben a boltban éppen vásárló emberek, valamint a céges üzleti ügyfelek elismerő pillantásaival találhatja szemben magát, vagyis olyan emberekkel, akikből csak úgy sugárzik az elégedettség az ő jól végzett munkájának köszönhetően. Munkatársaival sem áll másként a helyzet, egytől-egyig sokatmondóan biccentenek, vagy elismerően mosolyognak rá, hiszen megteremtette mindazokat a munkahelyi körülményeket, amelyekben hatékonyan és jó érzéssel dolgozni lehet. Minden termék megfelelő minőségű, minden árucikk a helyén, ezekben az idilli időszakokban valóban stressztől mentesen tud dolgozni az összes kollégája is. Ilyenkor tehát jó indoka van arra nézve, hogy e tapasztalatokat mint lelkiismeretes munkájának annak rendje és módja szerint beérett gyümölcseként élje meg – meg is érdemli, hiszen közel tökéletesre fejlesztette mindazt a tudást, aminek forrása az egykor elvégzett boltvezető tanfolyam volt számára... 

Lehetőségek a munkaerőpiacon az OKJ-s üzletvezető képzés sikeres elvégzése után

Bizonyos, hogy mindaddig, amíg a Föld forog, az emberek időt és energiát fognak fordítani a különböző árucikkek megvásárlására. Ebben a mai gyorsuló világban bizonyos, hogy időről-időre a boltvezető tanfolyam oktatandó tananyaga is korszerűsítésre szorul, mivel az évek múlásával az üzletvezető pozíciójához tartozó tényleges üzleti tevékenység mikéntjének részletei is rendre kisebb-nagyobb változásokon mennek keresztül. Mégis, mivel a boltok feltöltött polcaira, illetve az egyre növekvő termékválasztékra és az utóbbit alkotó egyes árucikkek karnyújtásnyi távban való elérésére vonatkozó igény örökké fenn fog állni, úgy tűnik, hogy többek között az üzletvezetői tanfolyam sikeres elvégzésével lehet legbiztosabban szert tenni egy olyan szakmára, amely a munkanélküliség veszélyének csak rendkívül minimális mértékben van kiszolgáltatott állapotban. (Persze bizonyos, hogy akad még több ilyen szakma is, a lényeg az, hogy a kereskedelmi ügyintéző e kevesek egyikét képezi.) Még abban az esetben is, ha valaki csak rövid ideig szeretné ezen a pályán elméleti és gyakorlati ismereteit bővíteni, a tevékenysége közben elsajátított új ismeretek, a hasznos jártasságok egy életen át el fogják majd kísérni – ezeket pedig élete folyamán más területeken is kiválóan kamatoztathat  majd, nem jellemző, hogy valaki később bármilyen okból fakadóan megbánja azt, hogy ismerője ennek a gazdasági és üzleti tekintetben nélkülözhetetlen szakmának.