Az OKJ-képzések rendszere a közelmúltban jelentős mértékben megváltozott, az alábbi pedagógiai képzést sokan még a régi rendszerben használatos megnevezésén hívják, amely a következő: 

gyógypedagógiai asszisztens képzés

Tudod-e, hogy mindenki szerezhet egy szakmát állami támogatással? Vagyis, ha még nincs állami finanszírozással szerzett szakképesítésed, akkor Te is jogosult vagy erre!

Azt szinte senki sem tudja, hogy az államilag támogatott iskolarendszerű képzéseknél nincs felső életkorhatár. A kikötés csupán annyi, hogy nappali tagozatra 21 éves korig iratkozhatsz be, míg, ha ennél idősebb vagy, akkor esti/levelező tagozaton tanulhatsz.

Ha még nincs államilag finanszírozott szakképesítésed, akkor mindenképpen az iskolarendszerű képzést (alább a II. táblázat) ajánljuk, mert az önköltséges felnőttképzéshez (alább az I. táblázat) képest csak töredék összeget kell fizetned. Ráadásul a diákigazolvány, és az egyéb igénybe vehető kedvezmények ezt bőven fedezik.

Miből áll egy gyógypedagógiai asszisztens ill. segítő munkatárs munkája?

A gyógypedagógiai segítő munkatárs a gyógypedagógusok asszisztenseként közreműködik az általános jellegű közvetlen pedagógiai munka előkészítésében. Részt vesz a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások lebonyolításában. Közreműködik az egyes fogyatékosok körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési és fejlesztési teendők ellátásában, ezeket a gyógypedagógiai segítő képzés során elsajátított ismeretei alapján, legjobb tudása alapján teszi. A gyógypedagógiai segítő munkatárs irányítás mellett ellát egyes fogyatékosságspecifikus gyógypedagógiai feladatokat az értelmi, a látás-, a hallás-, a testi, a beszéd-, a súlyosan és halmozottan fogyatékosok, valamint az autisták, és a pszichés fejlődésükben tartósan és súlyosan akadályozottak körében felügyeletet lát el, kíséri az egyes tanulókat, vagy csoportokat. Azon túl, hogy gondozási feladatokat végez, szükség esetén elsősegélyt nyújt, a gyógypedagógiai asszisztens aktívan közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában is. Részt vesz továbbá az adminisztrációs feladatok és az intézményi szintű tevékenységek végzésében is.

A régi gyógypedagógiai asszisztens képzés jelenleg aktuális megnevezése és OKJ-azonosítója: 

54 140 01 - Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Milyen végzettséggel iratkozhatsz be a tanfolyamra? 

Érettségi bizonyítvánnyal. A tanfolyamhoz tartozó gyakoralt teljesítéséhez ezen felül szükséges az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés is.

Milyen végzettséget kapsz, a gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés elvégzését követően? 

Emeltszintű szakképesítést szerzel 

A GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTŐ MUNKATÁRS KÉPZÉS ADATAI ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN

KÉPZÉS ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS
NAPPALI TAGOZAT - BETELT! ESTI TAGOZAT
INDULÁSI IDŐPONT 2014. szeptember 1. 2014. szeptember
IDŐTARTAM 2 tanév 2 tanév
HELYSZÍN Budapest 1119 Mérnök u. 39. vagy Budapest 1074 Szövetség u. 37.
A TANFOLYAM ÜTEMEZÉSE Minden nap, napközben

Hétfő és szerda 17.00-21.00, vagy
szombat 08.30-16.30
(választható)

+ alkalmanként péntek 17.00-21.00

 A GYÓGYPEDAGÓGIAI SEGÍTŐ MUNKATÁRS KÉPZÉS DÍJAI ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN

REGISZTRÁCIÓS DÍJ 10 000 Ft / tanév 10 000 Ft / tanév
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 10 000 Ft / félév 15 000 Ft / félév
VIZSGADÍJ ÖSSZESEN - 30 000 Ft
EGYÉB Diákigazolvány
Családi pótlék
Árvasági segély
Egészségbiztosítás
Diákigazolvány
Nappali tagozatra jelentkező diákok számára a befizetendő szolgáltatási díjból szociális rászorultsági alapon (egyéni elbírás szerint) kedvezmény adható, továbbá tankönyv- és étkezési támogatásra is van lehetőség.

Online jelentkezéshez ide kattints!
Vagy keress bennünket telefonon:
 (06)-30-269-1080

 (06)-30-269-2040
Meta - Don Bosco Szakközépiskola

Engedélyszám: E-000299/2014/A003

Milyen tantárgyakat fogsz tanulni? 

11464-12 – Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11465-12 – Általános gyógypedagógiai feladatok
11466-12 – Speciális gyógypedagógiai feladatok
11498-12 – Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 – Foglalkoztatás II.
11500-12 – Munkahelyi egészség és biztonság

Hol dolgozik egy gyógypedagógiai asszisztens?

Az OKJ-s gyógypedagógiai asszisztens képzés sikeres elvégzése után elérkezik az álláskeresés ideje - hol érdemes munka után nézni? Bár a lehetőségek szinte végetelenek, a gyógypedagógiai segítő munkatárs elsősorban az alsó fokú gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményekben, speciális nevelést igénylő közösségekben, fogyatékosok napközi otthonaiban, egészségügyi intézményekben, szanatóriumokban végzi a munkályát. Mindazonáltal reális lehetőségek vannak akár az  egyéni-, magánjelleggel folytatott, illetve akár a külföldi terepen való munkavégzésre is.

Online jelentkezéshez ide kattints!