Figyelem! Az alábbi képzésleírás pusztán része a legnépszerűbb OKJ-s képzéseket bemutató sorozatunknak, építési műszaki ellenőr tanfolyam iskolánkban idén nem indul!

Az építési műszaki ellenőr I. képzésben való részvétel feltétele:

 Az építményfajtának, illetőleg szakiránynak megfelelő felsőfokú végzettség. Ezek a következők:

 • Magasépítés (É)
 • Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M)
 • Építmény- és épületgépészet (G)
 • Építmény- és épületvillamosság (V)
 • szakmagyakorlási szakirányoknak megfelelő végzettség

Az építési műszaki ellenőr II. képzésben való részvétel feltétele: 

Az építményfajtának megfelelő szakirányú középfokú végzettség, az egyes építményfajtáknak megfelelő szakirányú technikusi oklevél, illetőleg a technikusi képzés szüneteltetésének időszakában a szakirányú szakközépiskolai érettségi bizonyítvány
/Magasépítés, mélyépítés és mélyépítési műtárgyak, építmény- és épületgépészet, építmény- és épületvillamosság szakmagyakorlási szakirányoknak megfelelő végzettség/ 

Milyen végzettséget kap, az építési műszaki ellenőr képzés elvégzését követően? 

Felsőfokú szakképesítést szerezhet

 

AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR KÉPZÉS ADATAI

A műszaki ellenőr képzés időtartama  4 hónap
A műszaki ellenőr tanfolyam ütemezés

szombatonként 08.30-15.00
  

A műszaki ellenőr tanfolyam helyszíne Madách Gimnázium: VII. Barcsay utca 5., vagy
Vörösmarty Gimnázium: VIII. Horánszky utca 11.

AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR TANFOLYAM DÍJAI

Tandíj egy összegben -
Tandíj részletekben -
Regisztrációs díj -
Vizsgadíj -
Kedvezmények

10% engedményt adunk a képzés listaárából, ha Ön:

 • nagycsaládos
 • Gyes-en, Gyed-en lévő
 • munkanélküli
 • korábbi hallgatónk

 

Milyen tantárgyakat fog tanulni?  

Építési műszaki ellenőr I. követelménymoduljai:

1085-06 Építési műszaki ellenőri feladatok I.
1503-06 Építési műszaki ellenőri feladatok II. 

Építési műszaki ellenőr II. megnevezésű követelménymoduljai: 

1084-06 Alapozó építési műszaki ismeretek
1085-06 Építési műszaki ellenőri feladatok I.

Milyen tantárgyakból kell az építési műszaki ellenőr képzés végén OKJ-s vizsgát tenni? 

A két modulból kell írásbeli és szóbeli vizsgát tenni 

Mit csinál az építési műszaki ellenőr? 

 • Az építési műszaki ellenőr ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési szerelési munka szakszerűségét a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedélyes a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervdokumentáció alapján
 • Az építési műszaki ellenőr ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét
 • Ellenőrzi az építési naplót, a bejegyzéseket és egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyzi, illetőleg észrevételezi
 • Az építési naplóban feltünteti a hibákat, hiányosságokat és eltéréseket
 • Az építtető részére javaslatokat tesz a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatosan
 • A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégzi
 • Részt vesz a műszaki átadás-átvételi és birtokbavételi eljárásban
 • Ellenőrzi az egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőit
 • Ellenőrzi a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartását
 • Ellenőrzi a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétét
 • Elvégzi a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálását az építési naplóban
 • Műszaki kérdésekben elvégzi az építtető döntéseinek előkészítését
 • Műszaki kérdésekben javaslatot tesz pl. szakértő bevonására
 • Ellenőrzi a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket
 • Elkészíti az építőipari kivitelezési tevékenység teljesítésének igazolását
 • Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi, összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét, és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
 • Az építési műszaki ellenőr az építtetőt haladéktalanul értesíti hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről
 • Az építési műszaki ellenőr II. feladatköre a külön jogszabályban az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt meg nem haladó építési munkák ellenőrzésére terjed ki a szakmagyakorlási szakirányhoz igazodó korlátozások figyelembevétele mellett. 

Milyen munkakört tölthet be, ha elvégezi az építési műszaki ellenőr tanfolyamot? 

FEOR 3192: Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr